Az email a spam mabbában köt ki

Ez a hiba az email szűrő miatt van. Lehet, hogy valaki a szerverről sok email üzenetet küldött ki és az ip cím fekete listára került. Viszont az ip címek nem maradnak sokat a fekete listán, ezért az email üzenet küldés hamarosan helyre kell, hogy álljon.

Tegye valaki napját szebbé!